'Lichtballet', Otto Piene (MIT List Visual Arts Centre)

bestuur

De stichting ycca is in november 2011 opgericht door Koos Hoogland, Petri Leijdekkers en Martien Yland.
Het stichtingsbestuur bestaat per 1 september 2017 uit Petri Leijdekkers en Martien Yland.
Petri Leijdekkers is ervan overtuigd dat het nodig is om tegen de stroom van de tijd in een nieuw centrum voor hedendaagse kunst te ontwikkelen waarin kunst, wetenschap en communicatie voorop staan. Juist nu is kunst belangrijker dan ooit. Door ontmoeting met goede, avontuurlijke kunst leer je anders zien, nieuwe ervaringen delen en neem je deel aan de ontwikkeling van de wereld. Dat heeft kunst gemeen met de wetenschap. Wil graag dat iedereen in de gelegenheid is om die verrassing te ervaren.
Hij is kunsthistoricus, schrijft over beeldende kunst en kunstonderwijs en is lid van enkele besturen in de culturele sector. Gaf kunstgeschiedenis aan voortgezettte scholen, werd in 1986 directeur van Academie Minerva (Groningen), stichtte het Frank Mohr Instituut voor International Masters (1999) en was ondermeer lid van het bestuur van het Groninger Museum (1991-1999, de tijd dat het nieuwe gebouw in het water verrees), de International Council of Fine Arts Deans (1995-1998), NND Galili Dance (1999-2007) en de Stichting Kunstenaarsmaterialen (1995-2008). Volgde na het gymnasium-α in Hengelo (1964), de akte MO-B tekenen aan Academie Minerva (1971) en studeerde daarna kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (1986).

petrileijdekkers@yccart.eu

Martien Yland heeft een brede en eclectische belangstelling voor beeldende kunst, van Giotto en Cranach tot Nauman en Kiefer. Interesse in het raakvlak techniek en kunst begon al in de vroege jaren zestig tijdens talloze bezoeken met zijn vader aan het Stedelijk Museum, zoals de expositie Bewogen Beweging in 1961. Zet zijn organisatietalent, managementervaring, ondernemerschap en creativiteit in voor ycca.
Hij werkt sinds begin 2007 als (grafisch) vormgever, adviseur en producent 'beeld & taal' (www.mwfy.nl). Was van 2001 tot 2007 als zelfstandig interim-manager onder meer directeur bij waterbedrijf Vitens NV en organisatieadviseur. Had in de 20 jaar daarvoor een loopbaan bij grote advies- en ingenieursbureaus (Arcadis, DHV en Witteveen+Bos) in projectmanagement en directiefuncties. Deed gymnasium-β in Hilversum en studeerde daarna water- en milieutechnologie aan de Universiteit  Wageningen (1969-1977).

martienyland@yccart.eu

naar boven

 

ycca staat voor:
onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst


yssel center for contemporary art – opgericht in november 2011– stelt zich ten doel de positie en ontwikkeling van onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst in ons land te versterken door onder meer onderzoek, voorlichting, archiefvorming, collectievorming, advies, educatieve projecten, voorstellingen en exposities.

nul nu: focus op Nul/ZERO

ycca laat zich in het bijzonder inspireren door het werk van de Nul/ZERO-beweging. Vanwege haar documentaire karakter, haar visuele onderzoek naar beweging, licht en ruimte, maar bovendien de directe relatie van deze elementen met zowel het leven als de omgeving. Door deze kunst gingen de mensen beter kijken. Bovendien groeide vanuit de Nul/ZERO-beweging een internationale uitdaging tot een interdisciplinaire dialoog. en een afspiegeling van de tijd (Japan, Europa, Amerika) waarin alle kunstdisciplines waren vertegenwoordigd, beeldende kunst, literatuur, architectuur, film en later de digitale media, theater, muziek, en de soms onverwachte tussenvormen in dit soort processen. Ook wetenschap kreeg hierin een belangrijke positie, bijvoorbeeld in het werk van Felix Hess (technologie en natuurkunde), Heinz Mack (elementen en licht), Otto Piene (licht en abstractie), Hans Haacke (natuurkunde) en herman de vries (biologie).

doelstellingen nulnu

1.
Het gedachtegoed en het werk van de Nederlandse Nul-beweging, onderdeel van de internationale avant garde ‘ZERO’-beweging in de jaren ’50 en ’60 van de 20ste eeuw, in stand te houden en onder de aandacht te brengen van hedendaagse kunstenaars, kunsthistorici en een breed publiek, in eigen land en daarbuiten;

2.
Daarbij niet alleen aandacht te geven aan de periode waarin Nul actief was, maar ook naar de invloed die deze beweging tot vandaag de dag heeft;

3.
Door activiteiten bij te dragen aan de versterking van positie en ontwikkeling van onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst in ons land, die met ‘Nul/ZERO-kunst verwant is. Onder meer door de toepassing van ongebruikelijke materialen en media, van techniek, licht, geluid en beweging en door de combinatie van beeldende kunst met wetenschap, literatuur, performance, mode, dans. Gedurfde kunst met een internationaal karakter en maatschappelijke betrokkenheid;

4.
Het bevorderen van, dan wel zelf uitvoeren of realiseren van onderzoek, voorlichting, archiefvorming, collectievorming, advies, educatieve projecten, voorstellingen en exposities;

5.
Een ontmoetingspunt zijn voor kunstenaars, kunststudenten, verzamelaars, onderzoekers, publicisten en conservatoren, die actief betrokken zijn bij Nul/ZERO-kunst of daardoor geïnspireerd worden;

6.
Samen te werken met de ZERO foundation in Düsseldorf en andere relevante (inter)nationale instellingen.