steun ycca


word nu ‘vriend van ycca’
en maak zo mede onze projecten en publicaties mogelijk:


10 oktober tot 8 november 2015: tentoonstelling werk van de Chinese kunstenaar Lu Xinjian en van de Nederlandse Annesas Appel, aangevuld met een aantal kleine werken van de nulkunstenaars Henk Peeters en herman de vries. In Amsterdam, tegelijkertijd met de Nul-expositie in het Stedelijk Museum.

september 2014:
yccahier1 met reprints van tijdschrift nul=0 no. 1 & 2 2015: reprints revue nul=0, no. 3 & 4

2012, 2013, 2015:
jaarlijks een symposium

Word voor 25 euro per jaar yccavriend en we houden u op de hoogte van onze activiteiten via een onregelmatig verschijnende emailnieuwsbrief.

Betaal hier direct en stuur ons per email uw naam, emailadres en postadres naar info@yccart.eu.


Betaalt u 50 euro per jaar, dan krijgt u bovendien 10% korting bij aanschaf van onze publicaties en deelname aan onze activiteiten en exposities.

Betaal hier direct en stuur ons per email uw naam, emailadres en postadres naar info@yccart.eu.


Mocht u een hogere financiële bijdrage willen geven, dan kunt u die overmaken op ons rekeningnummer NL42RABO0396334121 t.n.v. stichting ycca, onder vermelding van 'vriend' en uw emailadres.ycca staat voor:

onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst


yssel center for contemporary art – opgericht in november 2011– stelt zich ten doel de positie en ontwikkeling van onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst in ons land te versterken door onder meer onderzoek, voorlichting, archiefvorming, collectievorming, advies, educatieve projecten, voorstellingen en exposities.

focus op Nul/ZERO
ycca laat zich in het bijzonder inspireren door het werk van de Nul/ZERO-beweging. Vanwege haar documentaire karakter, haar visuele onderzoek naar beweging, licht en ruimte, maar bovendien de directe relatie van deze elementen met zowel het leven als de omgeving. Door deze kunst gingen de mensen beter kijken. Bovendien groeide vanuit de Nul/ZERO-beweging een internationale uitdaging tot een interdisciplinaire dialoog. en een afspiegeling van de tijd (Japan, Europa, Amerika) waarin alle kunstdisciplines waren vertegenwoordigd, beeldende kunst, literatuur, architectuur, film en later de digitale media, theater, muziek, en de soms onverwachte tussenvormen in dit soort processen. Ook wetenschap kreeg hierin een belangrijke positie, bijvoorbeeld in het werk van Felix Hess (technologie en natuurkunde), Heinz Mack (elementen en licht), Otto Piene (licht en abstractie), Hans Haacke (natuurkunde) en herman de vries (biologie).

doelstellingen

1.
Het gedachtegoed en het werk van de Nederlandse Nul-beweging, onderdeel van de internationale avant garde ‘ZERO’-beweging in de jaren ’50 en ’60 van de 20ste eeuw, in stand te houden en onder de aandacht te brengen van hedendaagse kunstenaars, kunsthistorici en een breed publiek, in eigen land en daarbuiten;

2.
Daarbij niet alleen aandacht te geven aan de periode waarin Nul actief was, maar ook naar de invloed die deze beweging tot vandaag de dag heeft;

3.
Door activiteiten bij te dragen aan de versterking van positie en ontwikkeling van onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst in ons land, die met ‘Nul/ZERO-kunst verwant is. Onder meer door de toepassing van ongebruikelijke materialen en media, van techniek, licht, geluid en beweging en door de combinatie van beeldende kunst met wetenschap, literatuur, performance, mode, dans. Gedurfde kunst met een internationaal karakter en maatschappelijke betrokkenheid;

4.
Het bevorderen van, dan wel zelf uitvoeren of realiseren van onderzoek, voorlichting, archiefvorming, collectievorming, advies, educatieve projecten, voorstellingen en exposities;

5.
Een ontmoetingspunt zijn voor kunstenaars, kunststudenten, verzamelaars, onderzoekers, publicisten en conservatoren, die actief betrokken zijn bij Nul/ZERO-kunst of daardoor geïnspireerd worden;

6.
Samen te werken met de ZERO foundation in Düsseldorf en andere relevante (inter)nationale instellingen.algemeen

De particuliere Stichting yssel center for contemporary art ( ycca) ontvangt (vooralsnog) geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies. ycca is uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, schenkingen en legaten.

U kunt als privépersoon of als bedrijf of instelling op verschillende wijzen ycca financieel steunen:
- een eenmalige schenking ten behoeve van een specifieke activiteit of tentoonstelling;
- een eenmalige of periodieke financiële bijdrage ten behoeve van de algemene organisatiekosten, huisvestingskosten, voorlichtingsactiviteiten, onderzoek, kennisontwikkeling, enz., eventueel specifiek te oormerken naar uw keuze;
- het schenken of in bruikleen geven van kunstwerken, documenten enz. voor de door ycca op te bouwen archieven en collecties.

Wilt u informatie over de sponsormogelijkheden? Neem dan contact per e-mail: info@yccart.eu.


vrijstelling

Op grond van de Geef-wet kan het voor u aantrekkelijk zijn om aan ycca te schenken of te nalaten, want de Stichting ycca is door de Belastingdienst erkend als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Erfrecht kan bijvoorbeeld ook worden betaald met kunst. Als instelling die een algemeen nut beoogt is ycca tot op zekere hoogte vrijgesteld van schenkingsrecht. Notariskantoor Van Drimmelen Noordman Slaghekke te Twello (mr M. Slaghekke 0571 27 46 68) stelt op basis van uw volledig ingevulde en ondertekende volmacht graag de notariële schenkingsakte op en passeert deze vervolgens met uw goedkeuring. ycca voldoet in dat geval de notariële kosten.

De informatie die met het oog op de ANBI-status openbaar beschikbaar moet zijn kunt u hier downloaden:

jaarverslag 2015/2016
jaarrekening 2016
jaarrekening 2015

jaarverslag 2014
jaarrekening 2014

Stichting yssel centre for contemporary art
info@yccart.eu
www.yccart.eu
NL42RABO0396334121
KvK 53954017
btw NL8510.88.004.B01
RSIN 851088004

naar boven

                                                   
ycca staat voor:
onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst


yssel center for contemporary art – opgericht in november 2011– stelt zich ten doel de positie en ontwikkeling van onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst in ons land te versterken door onder meer onderzoek, voorlichting, archiefvorming, collectievorming, advies, educatieve projecten, voorstellingen en exposities.

nul nu: focus op Nul/ZERO

ycca laat zich in het bijzonder inspireren door het werk van de Nul/ZERO-beweging. Vanwege haar documentaire karakter, haar visuele onderzoek naar beweging, licht en ruimte, maar bovendien de directe relatie van deze elementen met zowel het leven als de omgeving. Door deze kunst gingen de mensen beter kijken. Bovendien groeide vanuit de Nul/ZERO-beweging een internationale uitdaging tot een interdisciplinaire dialoog. en een afspiegeling van de tijd (Japan, Europa, Amerika) waarin alle kunstdisciplines waren vertegenwoordigd, beeldende kunst, literatuur, architectuur, film en later de digitale media, theater, muziek, en de soms onverwachte tussenvormen in dit soort processen. Ook wetenschap kreeg hierin een belangrijke positie, bijvoorbeeld in het werk van Felix Hess (technologie en natuurkunde), Heinz Mack (elementen en licht), Otto Piene (licht en abstractie), Hans Haacke (natuurkunde) en herman de vries (biologie).

doelstellingen nulnu

1.
Het gedachtegoed en het werk van de Nederlandse Nul-beweging, onderdeel van de internationale avant garde ‘ZERO’-beweging in de jaren ’50 en ’60 van de 20ste eeuw, in stand te houden en onder de aandacht te brengen van hedendaagse kunstenaars, kunsthistorici en een breed publiek, in eigen land en daarbuiten;

2.
Daarbij niet alleen aandacht te geven aan de periode waarin Nul actief was, maar ook naar de invloed die deze beweging tot vandaag de dag heeft;

3.
Door activiteiten bij te dragen aan de versterking van positie en ontwikkeling van onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst in ons land, die met ‘Nul/ZERO-kunst verwant is. Onder meer door de toepassing van ongebruikelijke materialen en media, van techniek, licht, geluid en beweging en door de combinatie van beeldende kunst met wetenschap, literatuur, performance, mode, dans. Gedurfde kunst met een internationaal karakter en maatschappelijke betrokkenheid;

4.
Het bevorderen van, dan wel zelf uitvoeren of realiseren van onderzoek, voorlichting, archiefvorming, collectievorming, advies, educatieve projecten, voorstellingen en exposities;

5.
Een ontmoetingspunt zijn voor kunstenaars, kunststudenten, verzamelaars, onderzoekers, publicisten en conservatoren, die actief betrokken zijn bij Nul/ZERO-kunst of daardoor geïnspireerd worden;

6.
Samen te werken met de ZERO foundation in Düsseldorf en andere relevante (inter)nationale instellingen.